top of page

เชิญร่วม การจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2559

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

เชิญร่วม งานฉลองวัด

วันที่ 5 ธันวาคม 2559

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

เชิญร่วมชมกีฬาสีปีะจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

bottom of page